• 042 234 170

Rukovodstvo kluba

Rukovodstvo kluba

PREDSJEDNIK AUTOKLUBA "VARAŽDIN"

SLAVKO TUŠEK, dipl.ing.

TAJNIK AUTOKLUBA "VARAŽDIN"

ANICA PUŠKADIJA, pristup.oec.

- ovlaštena osoba za zastupanje, zastupa Autoklub pojedinačno, samostalno i bez ograničenja

HAK Autoklub "Varaždin"

Gospodarska ulica 58
42000 Varaždin
p.p. 157

IBAN: HR4923600001101741493 | Zagrebačka banka d.d., Zagreb

PDV ID: HR68581456127 | SWIFT: ZABAHR2X | OIB: 68581456127

Tijela Autokluba

Najviše tijelo upravljanja Autokluba "Varaždin" je Skupština, koju trenutačno čini 17 članova izabranih na mandat od četiri godine. Skupština se sastaje barem dvaput godišnje, usvaja izvješća i planove te bira predsjednika Autokluba, članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti.

Slavko Tušek, predsjednik Autokluba "Varaždin"

Predsjednik Autokluba "Varaždin" je Slavko Tušek, dipl.ing. Predsjednik Autokluba predsjedava Skupštini i Predsjednik je Upravnog odbora po položaju te predstavlja Autoklub u zemlji i inozemstvu.


Upravni odbor je tijelo Autokluba i za svoj rad odgovara Skupštini. Upravni odbor čine Predsjednik i Zamjenik predsjednika te tri člana Skupštine.

Članovi Upravnog odbora Autokluba "Varaždin":
 1. Slavko Tušek, dipl.ing. – Predsjednik
 2. Darko Martinčević, ing. elektroteh. – Zamjenik predsjednika
 3. Franjo Šebijan, mag. iur. – član
 4. Stanislav Hošnjak, dipl. ing. – član
 5. Sanja Havaić, bacc. oec – član
Nadzorni odbor pregledava cjelokupno materijalno financijsko poslovanje Autokluba te obavlja nadzor nad tim poslovanjem. Nadzorni odbor ima tri člana. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članovi Nadzornog odbora Autokluba "Varaždin":
 1. Vlatka Ostrognaj, mag.iur. – Predsjednica Nadzornog odbora
 2. Marijan Hanžek – član
 3. Vladimir Magić – član
Sud časti je tijelo Autokluba "Varaždin" koje odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova Autokluba zbog počinjenih povreda odredaba Statuta i drugih akata Autokluba. Sud časti ima tri člana. Mandat članova Suda časti traje četiri godine.

Članovi Suda časti Autokluba "Varaždin" su:
 1. Silvija Cupar, mag. iur.- Predsjednica Suda časti
 2. Ivan Vindiš – član
 3. Zdravko Korpar – član

HAK Autoklub "Varaždin"

RADNO VRIJEME:

PON-PET od 07:00 - 15:00 sati

 • dummy042 234 170

 • dummy

 • dummyGospodarska ulica 58

        42000 Varaždin p.p. 157

 

ZAŠTITA PODATAKA

Stanica za tehnički pregled

RADNO VRIJEME:

PON-PET od 07:00 - 20:00 sati

SUB od 07:00 - 14:00 sati

 • dummy042 234 180

 • dummy042 234 176

 • VODITELJ: Zlatko Šipek, mag. ing. traff.

Servis vozila

RADNO VRIJEME:

PON-PET od 07:00 - 14:00 sati

SUB od 07:00 - 12:00 sati

 • dummy042 234 171 | Zvonimir Jakopčin, Davor Mutavdžić

BLAGAJNA

RADNO VRIJEME:

PON-PET od 07:00 - 14:00 sati

SUB od 07:00 - 12:00 sati

 • dummy 042 234 172 | Darinka Makar

   

Autoškola 2

RADNO VRIJEME:

PON-PET od 08:00 - 16:00 sati

 • dummyVinka Međerala 13-15, 42000 Varaždin

 • dummy 042 421 321 | Maja Kukina

 • dummy 099 3966 614 | Pintek Tomislav

Search

NOVOOTVORENA AUTOŠKOLA AK "Varaždin" 2

RADNO VRIJEME:

PON-PET | od 08:00 - 16:00 sati

Vinka Međerala 13-15, 42000 Varaždin (pokraj Sveučilišta Sjever i Medicinske škole Varaždin)

UPISI U TIJEKU!