• 042 234 170

Rukovodstvo kluba

Rukovodstvo kluba

PREDSJEDNIK AUTOKLUBA "VARAŽDIN"

SLAVKO TUŠEK, dipl.ing.

TAJNIK AUTOKLUBA "VARAŽDIN"

ANICA PUŠKADIJA, bacc.oec.

HAK Autoklub "Varaždin"

Gospodarska ulica 58
42000 Varaždin
p.p. 157

IBAN: HR4923600001101741493 | Zagrebačka banka d.d., Zagreb

PDV ID: HR68581456127 | SWIFT: ZABAHR2X | OIB: 68581456127

Tijela Autokluba

Najviše tijelo upravljanja Autokluba "Varaždin" je Skupština, koju trenutačno čini 16 članova izabranih na mandat od četiri godine. Skupština se sastaje barem dvaput godišnje, usvaja izvješća i planove te bira predsjednika Autokluba, članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti.

Slavko Tušek, predsjednik Autokluba "Varaždin"

Predsjednik Autokluba "Varaždin" je Slavko Tušek, dipl.ing. Predsjednik Autokluba predsjedava Skupštini i Predsjednik je Upravnog odbora po položaju te predstavlja Autoklub u zemlji i inozemstvu.


Upravni odbor je tijelo Autokluba i za svoj rad odgovara Skupštini. Upravni odbor čine Predsjednik i Zamjenik predsjednika te tri člana Skupštine.

Članovi Upravnog odbora Autokluba "Varaždin":
 1. Slavko Tušek, dipl.ing. – Predsjednik
 2. Darko Martinčević, ing. elektroteh. – Zamjenik predsjednika
 3. Anica Puškadija, bacc.oec. – član
 4. Senka Vidačić – član
 5. Ivica Mucko – član
Nadzorni odbor pregledava cjelokupno materijalno financijsko poslovanje Autokluba te obavlja nadzor nad tim poslovanjem. Nadzorni odbor ima tri člana. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članovi Nadzornog odbora Autokluba "Varaždin":
 1. Jadranka Pavlović, dipl.iur. – Predsjednica Nadzornog odbora
 2. Vesna Petrina – član
 3. Stanislav Hošnjak, dip,ing. – član
Sud časti je tijelo Autokluba "Varaždin" koje odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova Autokluba zbog počinjenih povreda odredaba Statuta i drugih akata Autokluba. Sud časti ima tri člana. Mandat članova Suda časti traje četiri godine.

Članovi Suda časti Autokluba "Varaždin" su:
 1. Kornelija Đaković Čiček – Predsjednica
 2. Juran Vladimir – član
 3. Željko Pintarić – član

HAK Autoklub "Varaždin"

RADNO VRIJEME:

PON-PET od 07:00 - 15:00 sati

 • dummy042 234 170

 • dummy

 • dummyGospodarska ulica 58, 42000 Varaždin p.p. 157

ZAŠTITA PODATAKA

Stanica za tehnički pregled

RADNO VRIJEME:

PON-PET od 7:00 - 20:00 sati

SUB od 7:00 - 14:00 sati

 • dummy042 234 180

 • dummy042 234 176

 • VODITELJ: Zlatko Šipek, mag. ing. traff.

Servis vozila

RADNO VRIJEME:

PON-PET od 7:00 - 14:00 sati

SUB od 7:00 - 12:00 sati

 • dummy042 234 171 | Ivica Mucko

Autoškola

RADNO VRIJEME:

PON-PET od 7:00 - 14:00 sati

SUB od 7:00 - 12:00 sati

 • dummy 042 234 172 | Melita Puškadija Žugec

 • dummy 098 882 647 | Stanislav Hošnjak

Search