SLUŽBA IME I PREZIME TELEFON E-MAIL
Ured predsjednika Autokluba "Varaždin" Slavko Tušek - predsjednik 042 234 170 tajnistvo@autoklub-varazdin.hr
Tajnik kluba Anica Puškadija 042 234 177 anica.puskadija@hak.hr
Tajništvo Zvijezdana Jurčević 042 234 170 tajnistvo@autoklub-varazdin.hr
Glavni knjigovođa Lidija Šimić Aleksandrić 042 234 178 lidija@autoklub-varazdin.hr
Knjigovođa Romana Drožđek 042 241 080 romana@autoklub-varazdin.hr
Knjigovođa / salda konti Jadranka Novotni 042 241 080 novotni@autoklub-varazdin.hr
Autoškola - voditelj Stanislav Hošnjak 042 234 175 autoskola@autoklub-varazdin.hr
Blagajna-članstvo-touring Melita Puškadija Žugec 042 234 172 blagajna@autoklub-varazdin.hr
Tehnička baza - servis vozila Ivica Mucko 042 234 171 servis@autoklub-varazdin.hr
Stanica za tehnički pregled vozila
Voditelj STP-a Zlatko Šipek 042 234 180 stp.sipek@autoklub-varazdin.hr
Nadzornici 042 234 181
Referenti 042 234 176
Homologacija 042 234 176
042 234 180
Služba pomoći na cesti 1987
042 234 171
servis@autoklub-varazdin.hr
Trgovina rezervnih djelova 042 234 171
AK polica - izdavanje polica osiguranja od
automobilske odgovornosti
Simona Cupar
Kornelija Đaković Čiček
042 234 182
042 234 182
Baždarenje tahografa 042 234 176

ADRESA

Gospodarska ulica 58
42000 Varaždin
p.p. 157

  • dummy042 234 170

  • dummy tajnistvo@autoklub-varazdin.hr

Kontaktirajte nas

HAK Autoklub "Varaždin"

RADNO VRIJEME:

PON-PET od 07:00 - 15:00 sati

Stanica za tehnički pregled

RADNO VRIJEME:

PON-PET od 7:00 - 20:00 sati

SUB od 7:00 - 14:00 sati

  • dummy042 234 180

  • dummy042 234 176

  • VODITELJ: Zlatko Šipek, mag. ing. traff.

Servis vozila

RADNO VRIJEME:

PON-PET od 7:00 - 14:00 sati

SUB od 7:00 - 12:00 sati

  • dummy042 234 171 | Ivica Mucko

Autoškola

RADNO VRIJEME:

PON-PET od 7:00 - 14:00 sati

SUB od 7:00 - 12:00 sati

  • dummy 042 234 172 | Melita Puškadija Žugec

  • dummy 098 882 647 | Stanislav Hošnjak

Search